Disclaimer

Disclaimer voor https://www.schoutenbomen.nl

Schouten bomen & loonbedrijf (Kamer van Koophandel: 54030102), verleent u hierbij toegang tot https://www.schoutenbomen.nl (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Schouten bomen & loonbedrijf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Schouten bomen & loonbedrijf spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schouten bomen & loonbedrijf.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Schouten bomen & loonbedrijf. De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Schouten bomen & loonbedrijf doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schouten bomen & loonbedrijf en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schouten bomen & loonbedrijf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.